Projekt Erasmus+ „Farma jako vzdělávací prostředí“

03.11.2022

V rámci programu Erasmus+ jsme získali grant na krátkodobé vycestování skupiny žáků a našich zaměstnanců, a to celkem na 3 zahraniční školy, kde jsou děti vzdělávány podle M. Montessori a kde je již etablovaný 2. stupeň ZŠ. Díky těmto mobilitám bychom se chtěli blíže seznámit se vzdělávacím prostředím farmy a načerpat inspiraci k budování té vlastní. Projekt bude realizován po dobu 18 měsíců, a to od 1. 9. 2022 až do 29. 2. 2024.

V prvním pololetí 2022/2023 jsme zahájili naše putování. První cesta vedla na Slovensko do města Pezinok, kde desetičlenná skupinka našich nejstarších žáků a žákyň navštívila Súkromnou základnou školu Jolly Homeschool. Strávili jsme zde celkem 4 říjnové dny, během nichž jsme se aktivně zapojili do dění na tamější škole.

Žáci a žákyně partnerské školy, stejně tak jako učitelé nás vřele přivítali a provedli nás po prostorách školy. Naskytla se nám tak skvělá příležitost porovnat vybavení školy a Montessori pomůcky používané při výuce.

Celý jeden den jsme strávili na farmě školy, která se nachází kousek za městem. Zázemí tam pro děti a vyučující tvoří dvojmaringotka, v níž se děti během týdne střídají, společně vzdělávají, pracují a plánují. Naši žáci se zde zapojili do dramatické výchovy na téma Jednotlivec, kterou moderovaly lektorky z EDUdramatu. Poté si prohlédli farmu a od slovenských přátel se dozvěděli mnohé o jejím budování a v neposlední řadě i o tom, jaké jsou jejich plány s farmou do budoucna. Zjistili, že začátky někdy bývají obtížné, ale že stačí postupovat krok za krokem, nechtít všechno hned a dokonalé a pak teprve do sebe začnou věci zapadat a růst pod rukama. Zkušenost je sice nepřenositelná, ale naše děti díky debatám se svými vrstevníky přišly na to, že je třeba změnit myšlení a uvažovat v delším časovém horizontu. Že farmu nebudou budovat jen samy pro sebe, ale také pro ty, kteří do školy teprve nastoupí. A také, že nemusejí začínat hned s velkými projekty, ale třeba jen s pár záhony, chovem několika slepic nebo výrobou nějakého produktu, který pak mohou zpeněžit a peníze znovu investovat do farmy. Inspirací k výrobě takového produktu jim byl například i společný workshop, který je seznámil s metodou plstění.

Během našeho pobytu jsme navštívili i nedalekou Bratislavu a při týmové hře jsme se naučili orientovat ve městě. Své poznatky pak děti následující den zpracovaly do anglické prezentace. Aby se i děti z partnerské školy dozvěděly něco o Českých Budějovicích, odpřednášely jim předem připravenou powerpointovou prezentaci, rovněž částečně v angličtině. Děti se dále zapojily do výuky angličtiny s rodilou mluvčí, kde byla užita metoda Jolly Phonics.

Náš krátkodobý výjezd do zahraničí byl pro většinu žáků první takovouto zkušeností, kterou absolvovali bez přítomnosti rodičů. I možná právě díky tomu se mohli více rozvíjet po stránce jazykové, sociální a motivovalo je to k bližší spolupráci s dětmi z partnerské školy. Mimo to se na vlastní oči přesvědčili o tom, jaké bohaté podněty k učení poskytuje farma, která je připraveným vzdělávacím prostředím pro 2. stupeň základní školy.  

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000075235