Vzdělávání na farmě Montessori: model budoucnosti?

01.10.2023

Autor: Martina Vrtišková


Projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ nám umožnil nahlédnout do unikátního vzdělávacího prostředí na Montessori Farmě Aulendiebach. Tento článek přináší podrobný pohled na to, jak může být vzdělávací systém přizpůsoben potřebám dětí od 7. do 10. ročníku základní školy a jaký vliv má takové prostředí na jejich osobní a akademický rozvoj.


Chat s Larsem Prignitzem: Uvedení do kontextu

Naše návštěva začala rozhovorem s Larsem Prignitzem, který nás seznámil s chodem farmy a upozornil na klíčové aspekty důležité pro děti této věkové kategorie. Zdůraznil, že život na farmě není jen o učení se v tradičním smyslu, ale o společném soužití, kde každý den přináší příležitosti k rozvoji sociálních, praktických i akademických dovedností.


Denní život na farmě

Život na farmě je strukturován tak, aby podporoval samostatnost, zodpovědnost a spolupráci. Žáci se podílejí na všedních činnostech od úklidu, přes přípravu jídel až po účetnictví a správu nakoupených zásob. Tato praktická zkušenost jim dává možnost rozvíjet nejen pracovní dovednosti, ale i schopnost týmové práce a finanční gramotnost.


Vzdělávací systém a přístupy

Důraz na jazykové vzdělávání je na farmě velký, s prostředím, které je přirozeně dvojjazyčné. Starší děti, které již angličtinu ovládají, pomáhají mladším, a všichni společně se zapojují do jazykových aktivit. Vzdělávání zde také umožňuje adaptabilitu na individuální potřeby dětí s různými učebními styly a schopnostmi.


Role pedagogů

Lars a Martina Prignitzovi hrají klíčovou roli v denním životě na farmě. Nejenže se starají o běžný provoz, ale jako 'house parents' tvoří most mezi žáky, školními autoritami a odborníky. Jejich přístup a zapojení do každodenního života poskytují dětem model zodpovědnosti a péče o společné prostředí.


Společenská dynamika a aktivity

Večerní čas, nazývaný 'Community time', nabízí prostor pro odpočinek a zábavu, ale i pro sdílení zkušeností a posilování týmového ducha. Aktivity jako společné hry, filmové večery nebo divadelní představení jsou klíčové pro budování silných mezilidských vztahů.


Můj pobyt na farmě byl obohacující nejen pro mě, ale i pro všechny zúčastněné. Systém, který spojuje vzdělání s praktickým životem, nabízí model, jak může moderní vzdělávání vypadat. Je zřejmé, že děti na farmě nejenže získávají akademické znalosti, ale stávají se zodpovědnými, samostatnými a dobře adaptovanými jedinci.

Tento projekt a jeho přístupy ukazují, jak může být vzdělávací systém přizpůsobený skutečným potřebám žáků a jak velký dopad může mít prostředí, ve kterém se vzdělávání odehrává, na jejich celkový rozvoj a uvědomění své role ve společnosti.