Název projektu: Dětská skupina Montessori Kampus

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014241

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 až 30. 6. 2021

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města České Budějovice a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Českých Budějovicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.